Privacy verklaring

Privacyverklaring

Buurtcentrum Sonde 2000 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Buurtcentrum Sonde 2000, Eikenlaan 288-1, 9741 EW te Groningen, telefoonnummer 050 – 5710515.

 

Lee Smale is de functionaris Gegevensverwerking van Buurtcentrum Sonde 2000 en te bereiken via leesmale@sonde2000.nl of 06 – 29457114.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buurtcentrum Sonde 2000 verwerkt alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn om gebruik te maken van onze accommodatie of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Waar mogelijk worden geen persoonsgegevens verwerkt die inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen hebben.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op  via info@sonde2000.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Buurtcentrum Sonde 2000 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw bijdrage
  • Je te bellen of e-mailen en, indien nodig, om onze activiteit wel of niet uit te kunnen voeren
  • Om diensten voor je te leveren en/of afspraken met je te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Buurtcentrum Sonde 2000 neemt niet op basis van geautomatiseerde gegevensverwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Buurtcentrum Sonde 2000 bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 2 jaren. In het archief bewaren wij bepaalde persoonsgegevens langer voor historische doeleinden of op grond van belastingwetgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Buurtcentrum Sonde 2000 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien nodig voor uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met evt. derden aan wie we je gegevens verstrekken sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij blijven verantwoordelijk voor die verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Buurtcentrum Sonde 2000 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en overdraagbaarheid door Buurtcentrum Sonde 2000. Je kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je gegevens sturen naar leesmale@sonde2000.nl. Dit verzoek dient vergezeld te gaan met een kopie van je identiteitsbewijs.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buurtcentrum Sonde 2000 neemt voor de bescherming van jouw gegevens passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via leesmale@sonde2000.nl of 06 – 29457114.