Geschiedenis Buurtcentrum Sonde 2000

Geschiedenis Buurtcentrum Sonde 2000

De geschiedenis van Buurtcentrum Sonde 2000 begint in 1972. In dat jaar opende toen nog Prinses Beatrix het zg. Trefkoelcomplex aan de Zonnelaan, recht tegenover wat op den duur het Winkelcentrum Paddepoel moest worden.

De Trefkoel was een soort  bedrijfsverzamelgebouw voor een groot aantal maatschappelijke instellingen, zoals de openbare bibliotheek, het Maatschappelijk Werk, ouderenwerk, een politiebureau, twee kerken en een kolossaal buurtrestaurant. Er werd ook een jongerencentrum in onder gebracht, inderdaad grotendeels daadwerkelijk onder de grond in kelders van het gebouw. Dat was het jongerencentrum De Sonde.

De naam Sonde werd ontleend aan de naam van een ruimtekunstmaan, een apparaat, dat de ruimte onderzoekt. Zo zou dus De Sonde de behoeften en talenten van de jongeren in Paddepoel moeten onderzoeken. De naam paste ook goed bij Paddepoel, waar alle straten namen van sterrenbeelden en planeten hebben. Al snel bleek, dat naast jongeren ook veel buurtbewoners behoefte hadden aan een plek voor activiteiten (zoals kaarten, sjoelen, dansen, schilderen, vergaderen etc.) in een niet-commerciële locatie. Het jongerencentrum De Sonde werd omgezet in Buurtcentrum Sonde (met een zg. projectleider – Ineke Oude Geerding, een administrateur – Klaas Post en een assistent beheerder – Peter Wubbolt). Buurtcentrum Sonde bestond nu uit de ondergrondse kelders, maar ook uit een barruimte, een grote zaal en een kantoor boven de grond.

In de loop van de jaren 90 raakte de Trefkoel totaal verouderd. Renovatie kwam niet van de grond. Inmiddels was er wel veel samenwerking ontstaan tussen Buurtcentrum Sonde, het ouderenwerk (SWOG), de bibliotheek en het maatschappelijk- en jongerenwerk, dat allemaal in de Trefkoel zat. Deze instellingen wilden hoe dan ook bij elkaar blijven. Toen dat in de vervallen Trefkoel niet bleek te kunnen, verhuisde men gezamenlijk naar het nieuwe Vensterschoolcomplex op de grens van Selwerd en Paddepoel. Vanaf dat moment noemde Buurtcentrum Sonde zich Sonde 2000 om de nieuwe start in de Vensterschool SPT te markeren. In 2008 zijn de besturen van Sonde 2000 en Buurtcentrum Tuinwijk gefuseerd. Er kwam 1 stichting die beide centra beheerde.

De eerste 12 jaar was er inderdaad van intensieve inhoudelijke samenwerking met alle partners sprake. Wegens de grote bezuinigingen na 2012 werd de samenwerking met de andere partijen binnen de Vensterschool een stuk lastiger. Maar Sonde 2000 is tot op de dag van vandaag het levendige buurtcentrum in het Vensterschoolcomplex SPT.

Bestuur en Team Sonde 2000