Veiligheidsprotocol i.r.t. COVID-19

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk

Dit protocol is bedoeld als basis voor Buurtcentrum Sonde 2000 en Buurtcentrum TuinPad. Hierna de buurtcentra te noemen. De algemene regels van het RIVM worden in dit coronaprotocol vertaald naar de praktijk. Er zijn veel verschillende buurtaccommodaties waardoor er soms aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit vergt maatwerk voor elke accommodatie.

Aandachtspunten vooraf;

 • De gemeente vindt het belangrijk dat activiteiten, die de ontmoeting tussen mensen stimuleert, zoveel mogelijk doorgaan. Uiteraard binnen de richtlijnen die het RIVM stelt.
 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Dit geldt ook voor repetities van muziekkoren en blaasinstrumenten.
 • We volgen in dit protocol zoveel mogelijk de regels die ook voor de culturele instellingen gelden. De volgende bronnen/websites worden o.a. geraadpleegd:
 • nl/coronavirus-covid-19
 • nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
 • groningen.nl/coronavirus
 • groningen.nl
 • en websites/protocollen van diverse bonden van bijvoorbeeld kaartclubs, zangkoren etc.
 1. Algemene regels

De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen, die zijn:

 • Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis.
 • Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

 

De 1,5 meter maatregel voor kinderen is versoepeld, omdat zij een kleine rol spelen in de verspreiding:

    Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

    Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot anderen (volwassenen). Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen.

    In het MBO middelbaar beroepsonderwijs  en hoger onderwijs houden alle leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar, ongeacht hun leeftijd.

    Volwassenen spelen een grotere rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Daarom moeten zij wel steeds 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen

 

 • Schud geen handen.
 • Was vaker je handen.
 • Nies in je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vooraf bezoekers vragen of ze een risico zijn. Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht naar huis te gaan.
 • Om bij een CORONA besmetting snel te kunnen achterhalen welke contacten, tussen welke bezoekers zijn gemaakt registreert de buurtcentra dagelijks de NAW-gegevens van zijn bezoekers. Enkel voor het gebruik bij besmetting.

Spelregels om het buurt- of dorpshuis veilig te bezoeken;

 • Laat tijdig weten dat je deelneemt aan een cursus/activiteit.
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie die je bezoekt.
 • Maximaal 1 persoon in de toiletruimte.
 • Maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn, verlaat direct na de activiteit de locatie.
 • Docenten en begeleiders dienen vooraf aan de planning van de activiteit/cursus de beheerder op de hoogte te stellen van de benodigde voorbereidingstijd. Zodat voldoende schoonmaaktijd tussendoor de activiteiten/cursussen geborgd kan worden.
 1. Hygiëne

De hygiëneregels voor activiteiten binnen zijn net iets anders dan activiteiten die buiten worden georganiseerd. Eerst worden de regels voor georganiseerde binnen activiteiten beschreven en daarna de georganiseerde buiten activiteiten.

Georganiseerde activiteiten binnen

 • Handen wassen voor je het huis verlaat en naar je afspraak/activiteit gaat.
 • Bij binnenkomst in de buurtcentra je hadden desinfecteren.
 • Iedere ruimte is voorzien van desinfecteergel/-alcohol en papieren doekjes.

Met de desinfecteeralcohol en papieren doekjes kunnen bezoekers hun handen en tafels/stoelen op ieder moment desinfecteren.

 • Medewerkers zijn niet verplicht om handschoenen of persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Voor het personeel zijn de volgende faciliteiten ten allen tijde in voorraad: mondkapjes, handschoenen

en handgels.

 • Handschoenen dragen bij activiteiten zijn niet meer verplicht, mits de handen geregeld worden

gedesinfecteerd of gewassen (voor, tijdens en na het spelen).

 • Het schoonmaakprotocol:
 • Een schoonmaakprotocol zorgt ervoor dat de schoonmakers veilig kunnen werken en de ruimtes schoon

en veilig blijven met extra aandacht voor de toiletten.

 • Neem in het schoonmaakprotocol op dat oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken,

trapleuningen, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc.) regelmatig (meerdere keren per dag)

worden schoongemaakt met water en zeep of desinfecterend middel.

 • Maak ruimtes na gebruik schoon (extra aandacht toiletten).
 • Materialen die gebruikt zijn dienen na afloop van elke activiteit te worden schoongemaakt.
 • Bar en keuken
 • Handen goed wassen voor en na het schenken van koffie/thee.
 • Bar en keuken oppervlaktes dienen geregeld te worden ontsmet bij gebruik en minstens om het

half uur.

 • ‘Deurklink-oplossing’

Om contact met deurklinken te vermijden staan alle deuren zoveel mogelijk in de openstand.

 • Ventilatie
 • De ruimtes dienen regelmatig geventileerd te worden door het open zetten van ramen en buitendeuren.
 • BHV/EHBO doos
 • In de beide buurtcentra hangen BHV/EHBO dozen in: de keukens, de beheerkantoren, de Bessemoerzaal in TuinPad, de Grote zaal in Sonde 2000 en de huiskamer op de eerste verdieping bij Sonde 2000.
 • In alle ruimtes zijn in elk geval aanwezig: oppervlaktesprays, desinfecterende handgel en papieren handdoekjes.

Activiteiten buiten

 • Handen wassen

Bezoekers worden gevraagd om, voordat ze naar de buurtcentra gaan, hun handen thuis te

wassen. Zodra men de buurtcentra betreden, dienen de regels voor “Activiteiten binnen” ook in acht

genomen te worden. Het RIVM adviseert om buiten geen desinfecterende middelen te gebruiken.

 • Schoonmaakprotocol

Een schoonmaakprotocol zorgt ervoor dat de schoonmakers veilig kunnen werken en de buitenruimte schoon en veilig blijft. Ook hier adviseert het RIVM om het meubilair dat buiten staat niet extra schoon

te maken met desinfecterende middelen; normale schoonmaak is dus voldoende.

 • Toiletten

Bezoekers worden gevraagd om voor ze naar de buurtcentra komen thuis naar de WC te gaan en handen te wassen. Bij het gebruik van de toiletten dient men zich te houden aan het protocol voor het toilet gebruik.

 1. Voor je het gebouw betreedt, je handen ontsmetten.
 2. WC deksel naar beneden doen, voordat er doorgespoeld wordt.
 3. Handen goed wassen.
 4. Deur open doen – open laten – met papieren handdoeken en deze daarna in de prullenbak buiten de wc deponeren.
 5. Bij het betreden of verlaten van het gebouw dienen de handen te worden ontsmet met alcohol/handgel. Ook bij het bezoeken van verschillende ruimten binnen het gebouw dienen de handen, in iedere ruimte, nogmaals te worden ontsmet.

 

 1. Looproutes
 • Aanduiding looproutes

De looproutes zijn aangeduid met vloermarkeringen en posters op de deuren en muren. De aangegeven routes zijn allen één richtingsverkeer, zodat mensen elkaar niet tegen het lijf kunnen lopen. Met

uitzondering van en naar de sanitaire ruimtes.

 • Er is een aparte in- en uitgang

De aparte in- en uitgang draagt bij aan het eenrichtingsverkeer.

 • Wachtplekken voor het toilet

In verband met COVID-19 is slechts één toilet per ruimte beschikbaar. Bij een bezet toilet dient de wachtende te staan op de daarvoor aangegeven markering. Tijdens het wachten dient men de 1,5 meter regel in acht te nemen.

 1. Gebruikers van ruimtes/zalen/buitenruimte
 • Gebruikers moeten vooraf een ruimte reserveren
 • Gebruikers die een ruimte willen huren moeten dit vooraf reserveren zodat het maximaal aantal gebruikers gehandhaafd blijft (dat kan per telefoon, app of mail).
 • Bezoekers worden vooraf gevraagd naar hun gezondheid. Als een bezoeker ziekteverschijnselen

vertoont, wordt deze persoon verzocht thuis te blijven.

 • De tafels en stoelen in de buurtcentra zijn ruim opgesteld zodat bezoekers zich aan de minimale 1,5 meter aftand kunnen houden.
 • Er staan minder tafels en stoelen, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden tussen de gezelschappen.
 • De buurtcentra houdt daarbij rekening met voldoende loopruimtes (minstens 1,5 meter afstand).
 • Het terras van de buurtcentra is ruim opgezet met tafels en stoelen waarbij de twee eerder genoemde punten in acht worden genomen.
 • Schermen worden niet toegepast, maar in plaats daarvan is er ruimvoldoende ruimte tussen de

opstelling, gezelschappen en de gecreëerde loopruimtes c.q. route.

 

 

 • Er mogen maximaal 100 personen tegelijkertijd in de buurtcentra zijn.
 • Het buurtcentra mag wettelijk vanaf 1 juli maximaal 100 bezoekers tegelijk ontvangen in het gebouw mits de 1,5 meter gewaarborgd blijft. Dit is exclusief de kinderen t/m 12 jaar. Echter om het verkeer te minimaliseren in de buurtcentra tellen we de kinderen, uit voorzorg.
 • Voor het terras buiten is er geen maximum aantal, waarbij men zich wel houdt aan de 1,5 meter afstand.
 • Vrijwilligers/personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden

De vrijwilligers of het personeel moeten altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 • Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin

De buurtcentra stimuleren pinbetaling/contactloos betalen en demotiveert betalingen met contant

geld, om het besmettingsgevaar te minimaliseren. 

 • Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die men gebruikt

Om drukte bij de kapstokken te vermijden worden bezoekers verzocht hun jassen mee te nemen en

over hun eigen stoel te leggen.

 • Kantoorruimten

Pc’s, toetsenborden, muizen dienen voor gebruik gedesinfecteerd te worden.

 • Buitenruimte
 • In de buitenruimte geldt ook: houd 1,5 meter afstand tot elkaar (behalve kinderen t/m 12 jaar).
 • De beheerders houden een oog in het zeil m.b.t. het aantal bezoekers op het terras, om de 1,5 meter afstand te kunnen borgen.

5. Communicatie 

 • Communicatieplan

De buurtcentra houden bezoekers en bewoners op de hoogte via:

 • Social media kanalen: website, facebook, nextdoor en narrowcastsysteem.
 • Drukwerk: Wijkkrant nummer 1, Tuinfluiter, pizzaborden aan de weg, posters en flyers.
 • Contact met de buurtcentra kan telefonisch, per mail en fysiek op locatie.
 • Contactpersoon voor vragen m.b.t. CORONA-maatregelen in de buurtcentra is de zakelijk leider Lee

Smale: leesmale@sonde2000.nl of 0629457114.

 • Posters

De basismaatregelen van het RIVM zijn gedrukt op A3 formaat en hangen op pontificale plekken in de

buurtcentra. Deze zijn zowel zichtbaar/leesbaar voor bezoekers binnen als buiten. 

 • Plattegronden met looproutes

Looproutes worden duidelijk aangegeven bij alle in- en uitgangen. Zowel buiten als

binnen zullen routes worden aangegeven met voetstappen, zodat bezoekers zich aan de looproutes en

de 1,5 meter afstand houden.

 • Contact met clubs, verenigingen, huurders en andere gebruikers

Er wordt in ieder geval bij wijzigingen van de CORONA-maatregelen contact gehouden met de clubs,

verenigingen, huurder en andere (vaste)gebruikers. 

 • Actualisatie van de CORONA-gerelateerde zaken aangaande de buurtcentra
 • De social media kanalen van de buurtcentra wordt minstens twee keer in de week geactualiseerd.

Belangrijke nieuwsberichten zullen z.s.m. worden gecommuniceerd en staan los van de twee

wekelijkse actualisatie.

 • Posters en flyers op locatie worden wekelijks gecontroleerd en zo nodig geactualiseerd.
 • De ‘corona-coördinator’

De corona-coördinator is zakelijk leider Lee Smale. De coördinator ziet toe op de uitvoering en handhaving van de genomen CORONA-maatregelen in de buurtcentra.

 1. Verantwoordelijkheid

De buurtcentra zijn verantwoordelijk voor;

 • Beleid t.a.v. coronamaatregelen.
 • Het bestuur maakt protocollen en een communicatieplan.
 • Past dit waar nodig aan om het actueel te houden.
 • Licht verenigingen, huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen.
 • Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/flyers, hygiëneregels, looproutes, etc.
 • Stelt eventueel een corona-coördinator aan die verantwoordelijk is voor het actueel houden van de stukken en de communicatie hierover.
 • Alle medewerkers (beheerders, assistent beheerders, gastheren/gastvrouwen, zakelijk leider) zijn bevoegd bezoekers aan te spreken op hun gedrag als daar aanleiding toe is.

Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor;

 • Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag.
 • b.t. de CORONA-maatregelen zullen aanvullende zaken worden toegevoegd en opgenomen in de

huidige en nieuwe overeenkomsten met de huurders/gebruikers.

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor;

 • Eigen gedrag.