OPGELET!!! Betaald parkeren vanaf 1 mei 2022

“Speciale tussenoplossing parkeerterrein bij Vensterschool”

Wat gaat er gebeuren op de parkeerplaats van de Vensterschool?

De helft richten we in als parkeerschijfzone. Daar kun je gratis twee uur parkeren op het stuk dat dicht bij de voetbalvelden ligt. De andere helft is dan voor vergunninghouders.

Voor de volledige tekst zie: Wijkkrant nummer 1