Biljartclub “De Trefsoos” Woensdag


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 26 januari 2022 tot en met 21 december 2022. De eerstvolgende keer is op 5 oktober 2022 13:00

  • Locatie: Buurtcentrum Sonde 2000
  • Categorieën:  • Toekomstige data:

Altijd al willen biljarten, kom een keer langs en doe mee met de biljartclub van de Trefsoos.

Ongeveer 15 jaar geleden is deze biljartclub opgericht als een vrije vereniging zonder statuten. De limiet wat betreft het aantal deelnemers is gesteld op 20 leden, zodat een ieder minimaal 2 wedstrijden kan spelen. De club speelt naast de woensdag ook op maandag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Clubcontributie is € 7,50 per maand en deelnamekosten à € 6,00 per jaar aan Sonde 2000.

Ruimte | Soosruimte