Activiteiten overzicht 2017 - 2018

Geplaatst 09 Januari 2017

SOOSACTIVITEITEN*                                        Tijdstip:

           

Biljartclub ‘Trefsoos’            ma, wo en vr                09.00 – 12.00 

Biljartclub de treffer              ma, wo                         13.00 – 17.00

Biljartclub ‘GWG’                 ma                               19.00 – 22.00 

Klaverjasclub  ‘Selwerd’       ma                               19.00 – 22.00 

Sjoelclub                                di                                 10.00 – 12.00 

Vrij Biljarten                         di                                  09.00 – 17.00  19.00 – 22.30

Klaverjasclub OGHN            di                                 19.00 – 22.00 

Schilderclub ‘Laat talent’      do                                09.30 – 11.30 

Naaiclub                                 do                                09.30 – 11.30 

Vrij Biljarten                          do                                09.00 – 17.00 

Klaverjasclub ‘De Driehoek’ do                                14.00 – 17.00 

 

*Soosactiviteiten zijn gratis toegankelijk i.c.m. een sooskaart á € 6,- per jaar.

OVERIGE ACTIVITEITEN

 

MAANDAG                                                             Tijdstip:                     Prijs:

Aerobics voor vrouwen                                             08.45 – 09.45              € 22,50   10 lessen

Sonja’s Dance Work-out 50+                                    10.00 – 11.00              € 37,-      15 lessen

Sonja’s Dance Work-out 50+                                    11.00 – 12.00              € 37,-      15 lessen

Computerles                                                              13.00 – 16.30              € 10,-        5 lessen

Dru Yoga                                                                   13.00 – 14.00              € 51,-      12 lessen

Dru Yoga                                                                   14.15 – 15.15              € 59,-      14 lessen

Spaans voor beginners                                                             19.30 – 21.00                    € 67,-         15 lessen

Spaans voor beginners       (vervolgcursus)              19.30 – 21.00              € 67,-      15 lessen

Huiskamerproject                                                      14.00 – 16.30              gratis

 

DINSDAG                                                                Tijdstip:                     Prijs:

MBVO* Gymnastiek Volwassenen                          10.00 – 11.00              € 33,-      15 lessen

MBVO* Country Line Dance Volwassenen             11.15 – 12.15              € 33,-      15 lessen

Computerles                                                              10.00 – 11.30              € 10,-        5 lessen

Huiskamerproject                                                      14.00 – 16.30              gratis

Spaans gevorderden                                                  19.30 – 21.00              € 67,-      15 lessen

 

WOENSDAG                                                          Tijdstip:                     Prijs:  

Cursus tekenen en schilderen                                    10.00 – 12.00              € 60,-      10 lessen

MBVO* Sport en Spel (sporthal)                              12.30 – 14.30              € 60,-      15 lessen

Computerles, inloopmiddag computerproblemen     13.00 – 16.00              € 10,-        5 lessen

 

DONDERDAG                                                        Tijdstip:                     Prijs:

Aerobics voor vrouwen                                             08.45 – 09.45              € 22,50  10 lessen

MBVO* Gymnastiek                                                09.45 – 10.45              € 33,-      15 lessen

Computerles                                                              13.00 – 16.30              € 10,-        5 lessen

Tai Chi                                                                       13.00 – 14.00             € 48,-      15 lessen

Huiskamerproject                                                      14.00 – 16.30              gratis

                                              

VRIJDAG

Activiteit:                                                                  Tijdstip:                     Prijs:  

MBVO* Gym                                                            12.30 – 13.30              € 33,-      15 lessen

MBVO* Gym                                                            13.30 – 14.30              € 33,-      15 lessen

MBVO* Gym  (sporthal)                                          14.30 – 16.00              € 41,-      15 lessen

*Meer Bewegen Voor Ouderen

 

Bent u in het bezit van een stadjerspas dan krijgt u een eenmalige korting van € 20,- per jaar op een activiteit naar keuze.

 

Open Podium 1 x per kwartaal, let op de aankondigingen op onze website en facebook pagina.

 

Bent u in het bezit van een stadjerspas dan krijgt u een eenmalige korting van € 20- op een cursus/actvititeit per jaar.

BETALING EN VOORWAARDEN

Betaling van het lesgeld is per periode: sept-dec 15 lessen, jan-apr 15 lessen, mei-juni nader te bepalen. Het aantal keren les per activiteit kan variëren.

•    Bij alle cursussen geldt: de proefles is tevens de eerste les!
Besluit u met de cursus mee te doen, dan betaalt u voor de proefles en de resterende lessen.
Besluit u niet met de cursus mee te doen, dan hoeft u niet voor de proefles te betalen.
•    In overleg met docent kan eventueel later ingestroomd worden. U betaalt dan wel het lesgeld voor de gehele  cursus.
•    Aan het cursusaanbod op de website/facebook en in het programmaboekje kunnen geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is buurtcentrum Sonde 2000 niet aansprakelijk.
•    Indien er voor een bepaalde cursus onvoldoende aanmeldingen zijn, kan de leiding besluiten
de cursus te annuleren.
•    Als een les niet door kan gaan i.v.m. afwezigheid van docent, zal eerst geprobeerd worden deze les in te halen aan het einde van de cursus. Wanneer dit niet lukt, zal de deelnemersbijdrage naar rato worden  terugbetaald.
•    Als de cursist een les mist, kan deze niet worden herhaald en zal ook niet worden terugbetaald.
•    U betaalt voor een reeks van 15 lessen t/m december 2017. In januari 2018 start er een nieuwe reeks van 15 lessen. De betaling mag in één keer bij aanvang van de cursus of in twee keer (de helft van het cursusgeld) bij aanvang en (het resterende bedrag) voor de 8ste les.